Taurus Group

 

ul. Piłsudskiego 143B

05-260 Marki 

tel. (22) 651 57 54

Formularz kontaktowy

Monitoring

Monitoring jest obecnie niezwykle skutecznym sposobem zabezpieczenia mienia. Polega on na przekazywaniu informacji o zdarzeniu (włamaniu, napadzie, pożarze itp.) i jego miejscu, drogą radiową lub telefoniczną do Stacji Monitoringu - Centrum Operacyjnego. Informacje takie są natychmiast przekazywane załogom interwencyjnym znajdującym się w rejonie , w którym powstało zagrożenie. Zadaniem załogi jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań mających na celu ochronę i zabezpieczenie mienia lub życia. Załogi interwencyjne są wyposażone w niezawodne środki łączności, sprzęt i środki przymusu bezpośredniego. Jednocześnie operator z Centrum Operacyjnego może powiadomić inne służby (policję, straż pożarną, pogotowie) i w razie potrzeby wezwać je na miejsce zdarzenia

Sygnały alarmowe docierające do Centrum Operacyjnego mogą informować o:

  1. napadzie - gdy użyty zostanie przycisk napadowy
  2. włamaniu - gdy do chronionego obiektu dostanie się osoba nieuprawniona
  3. pożarze
  4. pomocy medyczne
  5. awariach

Monitoring Wizyjny

Posiadamy możliwość zdalnego przekazywania obrazu wideo z lokalnych systemów telewizji dozorowej (przemysłowej) zamontowanych w chronionym obiekcie do naszej Stacji Monitoringu.

W przypadku zaistnienia alarmu na obiekcie (przycisk anty-napadowy, włamanie, itp.) nastąpi automatyczny proces połączenia ze Stacją Monitoringu oraz transmisja wizji z obiektu za pomocą wybranego łącza transmisyjnego (PSTN, ISDN, GPRS, LAN). Operator, za pomocą otrzymanego obrazu uzyska możliwość weryfikacji stanu obiektu (podglądu wideo) przed i w trakcie zdarzenia.

Monitoring GPS

W szerokim wachlarzu naszych usług posiadamy również specyficzną odmianę monitoringu a mianowicie monitoring GPS pojazdów ruchomych pozwalający zlokalizować samochód objęty ochroną za pośrednictwem łączy satelitarnych. System ten opiera się na kompleksowym systemie alarmowym wraz z urządzeniami przekaźnikowymi zainstalowanymi w danym samochodzie. W przypadku kradzieży lub porwania łatwo jest zlokalizować oraz odnaleźć pojazd objęty ochroną.

 

 

Galeria - szkolenie

galeria 1
galeria 2
galeria 3
galeria 4
galeria 5