Taurus Group

 

ul. Piłsudskiego 143B

05-260 Marki 

tel. (22) 651 57 54

Formularz kontaktowy

POLITYKA JAKOŚCI USŁUG TAURUS GROUP

Dążymy do najwyższego poziomu usług, budując własną markę na miare potrzeb klienta, cały czas doskonaląc kwalifikacje agentów ochrony.

Pamiętamy, iż każdy kontrahent to dla nas kolejny blok w piramidzie na szczyt, dlatego też nasze działanie jest ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby klienta w czasie teraźniejszym oraz przyszłym.

Wykazujemy się pełną kompetencją oraz kulturą , aby lepiej niż konkurenci zaspokajać potrzeby naszych klientów.

Podnosimy na wyższy poziom wyniki finansowe Taurus Group poprzez ścisłą kontrolę finansową opartą na spójnej, konsekwentnie stosowanej w całej firmie metodologii.

Dziesięć kroków do sukcesu Taurus Group

  • Strategia - zapewniająca optymalne wykorzystanie zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych tak, aby osiągnąćzamierzony cel i uzyskaćprzewagę nad konkurencją,
  • Marka - zdefinniowanie swojej marki poprzez, to jakie korzyści przynosi ona klientom oraz budowanie jej pozycji na rynku poprzez wyróżnienie elementu usługi naszej oferty w stosunku do oferty konkurencji.
  • Klienci - zwiększenie zaangarzowania w stosunku do klienta, poprzez obserwacje i stałą współpracę, aby odkryć pojawiające i jeszcze niewypowiedziane potrzeby i życzenia
  • Przywództwo - wprowadzenie do firmy myślenia w kategoriach „od zewnątrz do wewnątrz' ukierunkowujące proces podejmowania decyzji i zachęcające do twórczego myślenia pracownika.
  • Inowacja - szukanie możliwości rynkowych, aby wprowadzać inowacje do produktu i jego zastosowania na rynku
  • Kompleksowość- projektowanie i wdrażanie nowoczesnych metod fizycznej i technicznej ochrony w oparciu o światowe rozwiązania i technologie,
  • Polityka cenowa - aktywne zarządzanie postrzeganą wartością oferty Taurus Group. Zmienianie punktu odniesienia tak , by standardowa struktura cenowa wciąż umożliwiała oferowanie usługi, która jest warta swej ceny.
  • Orientacja na rynek - jesteśimy zawsze zdolni do działania i podejmowania ograniczonego ryzyka, aby istnieć, a nie tylko wypełniać niższę rynkową. Na rynku ochrony jak inni przedsiębiorcy
  • Komunikacja – budowanie dialogu z klientem na jego warunkach i wybranym przez niego miejscu i czasie.
  • Profesjonalizm – działanie z godnie z obowjązującymi przepisami prawnymi oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z tendencjami rynkowymi i potrzebami klienta, ponieważ jego bezpieczeństwo jest dla nas najwyższą wartością
 

 

Galeria - szkolenie

galeria 1
galeria 2
galeria 3
galeria 4
galeria 5